پاسخ جالب عروس سفیر به «شیلا خداداد»
پاسخ آناشید حسینی به اظهارات شیلا خداداد را در این ویدئو مشاهده کنید.

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink