هجوم کاربران به صفحه روحانی در اینستاگرام
صفحه اینستاگرام حسن روحانی مورد هجوم کاربران ایرانی قرار گرفته است.

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink