نامه همسر شهید حججی خطاب به مسئولین


کویر: مسعود دهنمکی کارگردانی سینما و خالق سری فیلم های اخراجی ها و رسوایی، تصویری از دستنوشته همسر شهید حججی خطاب به مسئولین را در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است. دهنمکی در این باره نوشت:

“اسم این نامه را می شود گذاشت” اخلاص در خانواده”

وقتی همسر شهید حججی از مسولین می خواهد سایر شهدای حرم را بیشتر از محسن حججی یاد کنند.

این نامه در نجف اباد و در کنگره بزرگداشت شهدای حرم در حین سخنرانی به دستم رسید”

نامه همسر شهید حججی خطاب به مسئولین

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink