مجری معروف تلویزیون با خانم بازیگر ازدواج کرد!


به گزارش کویر: محمودرضا قدیریان مجری و بازیگر تلویزیون به جرگه متأهلین پیوست. عکسی از مراسم خواستگاری محمودرضا قدیریان مجری و فرشته آلوسی بازیگر را مشاهده کنید.

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink