قرائتی: دختران صبح بروند دانشگاه، پسرها عصرسخنان حجت الاسلام قرائتی درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه ها و تشبیه آن به بخش رنانه و مردانه اتوبوس را در ویدئوی زیر ببینید.

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink