فیلم /یک پشت صحنه جذاب دوبله پاندای کونگ فوکار : بیشعور میخوای لخت منو ببینی!
تصاویری از پشت صحنه دوبله پاندای کنگ فوکار به بیرون درز کرده باقی را خودتان ببینید

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink