فیلم /دلیلی ندارد مردم راجع به زندگی شخصی من بدانند
مهران مدیری که این روزها شایعاتی مالی پیرامون وی به شدت او را پر حاشیه کرده، در رابطه با زندگی شخصی خود گفت.

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink