فیلم /تمسخر علی انصاریان در یک برنامه ماهواره ای!
یک برنامه ماهواره ای که به مسخره کردن افراد مشهور در برنامه خود می پردازد در جدیدترین برنامه خود علی انصاریان را از تیغ گذراند!

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink