فیلم/ اظهارات جنجالی الهام صفوی زاده بعد از تغییر پوشش
الهام صفوی زاده مجری معروف صدا و سیما اخیر اعلام کرد که دیگر چادر به سر نمیکند!

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink