عیادت پورمحمدی از حجت الاسلام طباطبایی




وزیر سابق دادگستری از استاد اخلاق عیادت کرد.

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink