عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ راه رفتن مورچه‌ها
عکس امروز نشنال جئوگرافیک راه رفتن مورچه‌ها روی شاخه در ایالت تریپورا هند را نشان می‌دهد.

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink