سکانسی از «پايتخت» که به نام ترکیه تمام شد! +عکسبعد از انتقاد های اساسی به سریال پایتخت, سکانسی از “پايتخت” که در نوشهر ضبط شد، اما به نام ترکیه تمام شد!

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink