«روز قدر کتاب»
علیرضا مختارپورقهرودی- رییس نهاد کتابخانه

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink