رشیدپور توبیخ شد!رضا رشیدپور که در چند برنامه پبشین حالا خورشید به تابلوهای تبلیغاتی برای فرهنگ گفتگو در خیابان های نصب شده است کنایه زد مورد توبیخ قرار گرفت .

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink