حمید صفت آزاد می شود
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: قرار بازداشت موقت حمید صفت لغو شد.

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink