جایزه ملک مطیعی در خانه دخترش به سرقت رفت


به گزارش کویر، این اتفاق پس از تجمع مهمانان در خانه دختر ملک مطیعی پس از این بازیگر رخ داده است. خطیبی نوشت: جایزه سپاس ناصر ملک مطیعی توسط مراجعین از منزل دخترش به سرقت رفت.

 

جایزه ملک مطیعی در خانه دخترش به سرقت رفت

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink