توصیه‌های ایمنی در روز سیزده بدر
خبرآنلاین؛ اینفوگرافی توصیه‌های ایمنی را در سیزده‌بدر جدی بگیرید را منتشر کرد.

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink