تردد ۱۳۴ هزار مسافر از ۶ فرودگاه اصلی کشورخبرگزاری مهر: هجدمین روز از پروازهای نوروزی، با اعزام و پذیرش حدود ۱۳۴ هزارمسافر در شش فرودگاه بزرگ کشور همراه بود.

در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ به عنوان هجدهمین روز از پروازهای نوروزی، فرودگاه مهرآباد با ۳۶۸ فروند نشست و برخاست وتعداد ۴۴۵۲۸ اعزام و پذیرش مسافر در صدر فرودگاه های ایران قرار گرفت.

همچنین فرودگاه امام خمینی(ره) با ۲۴۶ فروند نشست و برخاست و ۳۶ هزار و ۸۴ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه مشهد با ۱۸۷ فروند نشست وبرخاست و ۲۶ هزار و ۵۲۹ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه شیراز با ۱۱۳ فروند نشست و برخاست و ۱۱ هزار و ۳۰۰ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه اصفهان با ۷۸ فروند نشست و برخاست و ۸ هزار و ۷۸۴ اعزام و پذیرش مسافر و فرودگاه اهواز با ۵۶ فروند نشست و برخاست و ۶ هزار و ۵۳۱ اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و خارجی بخش عمده ‌ای از پروازهای نوروزی را انجام داده‌اند.

در این روز در مجموع هزار و ۴۸ فروند نشست و برخاست و ۱۳۳ هزار و ۷۵۶ اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه‌ها انجام شده است.

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink