بزرگترین هواپیمای دنیا +فیلم
بزرگترین هواپیمای دنیا در تابستان به پرواز در خواهد آمد.

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink