اولین واکنش به حواشی سریال «پایتخت»به گزارش کویر:  هومن حاجى عبداللهى درباره حواشی سریال «پایتخت» گفت: تمام شایعات مطرح شده علیه پایتخت کذب محض است، این صحبت ها فقط هجمه است چرا که این مجموعه موفق شده است، من در تمام این کار حضور داشتم اصلا چنین حرفهایى که مطرح شده صحت ندارد.

این مطلب در اخبار فرهنگی. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink