احضار مسئولان حادثه تصادف کرمانباشگاه خبرنگاران جوان: دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت: دادسرای عمومی وانقلاب کرمان به عنوان مدعی العموم و احقاق حقوق عامه و با توجه به اهمیت موضوع به حادثه تلخ ودلخراش تصادف اتوبوس در محور کرمان به تهران ورود کرده است و در صورت احراز قصور با مقصران حادثه مطابق با قانون برخورد خواهد شد.

دادخدا سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:علیرغم اینکه تصادف در حوزه استان یزد واقع شده است، اما چنانچه سهل انگاری و قصوری از سوی مسئولین شرکت مسافربری مربوطه در کرمان صورت پذیرفته ویا مسئولان ذی ربط و شرکت مسافربری و اقدامات پیشگیری لازم را بعمل نیاورده باشند با آنان طبق قانون برخورد خواهد شد.

این مقام قضائی بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث تاکید کرد و افزود:با عنایت به وظیفه قوه قضائیه و در راستای پیشگیری از جرم، رویکرد دادستانی به سمت وسویی خواهد بود که در آینده از وقوع چنین حوادث دلخراشی جلوگیری بعمل آید.

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink